Huyệt Hành gian _ Kinh Túc quyết âm can _ LV2

hành gian, interval pass, xingjian, 行間, xíng jiān, haeng gan 행간, kō kan, túc quyết âm can,liver, 足厥阴肝经, 족궐음간경, lv2, liv2, lv-2, liv-2,

Huyệt Hành gian _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV2 Hành kinh khí đi qua. Huyệt ở khoảng cách (quan) giữa ngón chân cái và ngón trỏ, vì vậy gọi là Hành Gian (Trung Y Cương Mục). Tán phong, thanh hỏa, lương can huyết, thanh hạ tiêu, sơ […]

Huyệt Thái xung _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV3

Huyệt Thái xung, Rush suprême, Taichong

Huyệt Thái xung _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV3 Huyệt Thái xung – Kinh Túc quyết âm can Supreme Rush, Great rushing, Taichong – Liver 太沖, taì chōng – 足厥阴肝经 tae chung 태충, tai shō – 족궐음간경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Liver 3”) : LV3, […]