Yingxiang _ Large Intestine meridian _ Acupoint LI20

Huyệt Nghênh hương, L'accueil du parfum, Yingxiang

Yingxiang, Welcome Fragrance _ Large Intestine _ Acupoint LI20 Welcome Fragrance, Yingxiang – Large IntestineNghênh hương – Thủ dương minh đại trường迎香, yíng xiāng – 手阳明大肠经yeong hyang 영향, gei ko – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie LI20 | Yingxiang Acupoint | Large Intestine Meridian | Acupressure VIKUDO (Released on Youtube […]