Hall of Impression _ Extra points _ EX-HN3

yintang, hall of impression, extra points, salle des impressions, ấn đường, huyệt ngoại kinh, kỳ huyệt, an duong, huyet an duong, 印堂, yìn táng, 经外奇穴

Acupoint EX-HN 3 _ Hall of Impression _ EX-HN-3 Waiting for the English translation updateYou can refer to the Vietnamese version and use Google automatic translation here Please watch the instructions in the video: EX-HN3 | Yintang Acupoint | Third-Eye Chakra | Acupressure VIKUDO Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie

Jianyu, Shoulder Bone _ Large Intestine _ Acupoint LI15

Acupoint LI15 _ Shoulder Bone, Jianyu - Large Intestine _ LI-15

Jianyu, acupoint LI15 _ Shoulder Bone, Jianyu – Large Intestine _ LI-15 Shoulder Bone, Jianyu – Large IntestineKiên ngung – Thủ dương minh đại trường肩髃, jiān yú – 手阳明大肠经gyeon u 견우, ken gū – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie