YogaVB-Re8.15 _ YogaVB Review 8.15 _ Basic Yoga Poses

YogaVB-Re8.15 là bài thực hành chuyển qua ôn tập tất cả các phần “Thực thi” của các video từ YogaVB8 sang YogaVB15 :

YogaVB8 _ VIRASANA _ Tư thế Anh hùng

YogaVB9 _ SUPTAVIRASANA _ Tư thế Anh hùng nằm.

YogaVB10 _ MATSYÂSANA _ Tư thế Con cá.

YogaVB11 _ MATSYA-PADMÂSANA _ Tư thế Con cá – Hoa sen.

YogaVB12 _ PARVATÂSANA _ Tư thế Đỉnh núi.

YogaVB13 _ JANU SIRSASANA _ Tư thế Đầu – Đầu gối _ Mức 1

YogaVB14 _ JANU SIRSASANA _ Tư thế Đầu – Đầu gối _ Mức 2

YogaVB15 _ JANU SIRSASANA _ Tư thế Đầu – Đầu gối _ Mức 3

Bạn chỉ có thể thực hành video này nếu bạn đã học tốt các video YogaVB riêng lẻ được đề cập ở trên.

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hành này, bạn gặp phải sự cố không chắc chắn hoặc quên, bạn cũng có thể dừng video để quay lại video liên quan đến sự cố, với phụ đề đầy đủ, để nghiên cứu lại trước khi tiếp tục thực hành theo video này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *