YogaVB8 _ Cách thực hiện tư thế Anh hùng _ VIRASANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB8 _ How to do VIRASANA _ Hero Pose _ Basic Yoga Poses Tư thế Anh hùng có thể đem lại rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như giúp thư giãn đùi, làm đối trọng của các tư thế mở hông, giúp trấn an tinh thần, làm giảm huyết áp, v.v… Tư thế Anh hùng […]