YogaVB 20 _ Cách thực hiện tư thế rắn hổ mang _ Yoga cơ bản

YogaVB 20 _ How to do Cobra pose _ BHUJANGÂSANA _ Basic Yoga Sức mạnh của cơ thể chúng ta không chỉ phụ thuộc vào cơ bắp, mà còn phụ thuộc vào hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh chỉ có thể hoạt động được bình thường nếu cột sống đảm bảo tốt được […]