YogaVB17 _ Cách thực hiện tư thế Cây cầu _ SETU BANDHASANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB17 _ How to do SETU BANDHASANA _ Bridge Pose _ Basic Yoga Poses Tên gọi của tư thế này có thể gây ra một chút khó khăn cho một số người, bởi có người gọi là “Cây cầu”, cũng có người thì gọi là “Nửa cây cầu”. Tuy nhiên, cho dù tên gọi của […]

YogaVB-Re8.15 _ Bài luyện 8-15 _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB-Re8.15 _ YogaVB Review 8.15 _ Basic Yoga Poses YogaVB-Re8.15 là bài thực hành chuyển qua ôn tập tất cả các phần “Thực thi” của các video từ YogaVB8 sang YogaVB15 : YogaVB8 _ VIRASANA _ Tư thế Anh hùng YogaVB9 _ SUPTAVIRASANA _ Tư thế Anh hùng nằm. YogaVB10 _ MATSYÂSANA _ Tư thế Con […]