YogaVB9 _ Cách thực hiện tư thế Anh hùng nằm SUPTAVIRASANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB9 _ How to do SUPTAVIRASANA _ Reclining hero pose _ Basic Yoga Poses Thực hành tư thế “Anh hùng nằm” mang lại nhiều lợi ích, như thư giãn đùi, đầu gối, hông và cổ chân; làm giảm viêm khớp; kích thích tiêu hóa; làm giảm các vấn đề về hô hấp v.v… Tuy nhiên, […]