YogaVB17 _ Cách thực hiện tư thế Cây cầu _ SETU BANDHASANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB17 _ How to do SETU BANDHASANA _ Bridge Pose _ Basic Yoga Poses Tên gọi của tư thế này có thể gây ra một chút khó khăn cho một số người, bởi có người gọi là “Cây cầu”, cũng có người thì gọi là “Nửa cây cầu”. Tuy nhiên, cho dù tên gọi của […]