YogaVB18 _ Cách thực hiện tư thế xả hơi _ PAVANAMUKTASANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB18 _ PAVANAMUKTÂSANA _ Wind Relieving Pose _ Basic Yoga Poses Tư thế « Xả hơi » _ PAVANAMUKTÂSANA trong video này được thực hành ở 3 biến thể : – Ngồi ôm hai ống quyển _ Upavishta Pavanamuktâsana – Nằm ngửa ôm một ống quyển _ Ekapâda Pavanamuktâsana – Nằm ngửa ôm hai ống quyển _ Dvipâda […]