YogaVB12 _ Cách thực hiện tư thế Đỉnh núi _ PARVATÂSANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB12 _ How to do PARVATÂSANA _ Mountain Pose _ Basic Yoga Poses Tư thế Đỉnh núi _ Parvatasana là một trong những tư thế ngồi quan trọng nhất trong yoga. Luyện tập tư thế này, người tập có thể hưởng được nhiều lợi ích về sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, […]