YogaVB11 _ Cách thực hiện tư thế Con cá – Hoa sen _ MATSYA-PADMÂSANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB11 _ How to do MATSYA-PADMÂSANA _ Fish-Lotus Pose _ Basic Yoga Poses Tư thế hoa sen cá là sự kết hợp hoàn hảo của hai tư thế, tư thế cá và tư thế hoa sen. Ngoài những lợi ích mà người tập có thể mang lại như tư thế cá (xem YogaVB10) và trong […]

YogaVB10 _ Cách thực hành tư thế Con Cá _ MATSYÂSANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB10 _ How to do MATSYÂSANA _ Fish Pose _ Basic Yoga Poses Thực hành tư thế con cá Matsyasana có thể hưởng được nhiều lợi ích như kéo giãn cổ, ngực và bụng; tăng cường sức mạng cho cổ, vai và cột sống đồng thời giúp cải thiện được tư thế của cơ thể. […]