YogaVB10 _ Cách thực hành tư thế Con Cá _ MATSYÂSANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB10 _ How to do MATSYÂSANA _ Fish Pose _ Basic Yoga Poses Thực hành tư thế con cá Matsyasana có thể hưởng được nhiều lợi ích như kéo giãn cổ, ngực và bụng; tăng cường sức mạng cho cổ, vai và cột sống đồng thời giúp cải thiện được tư thế của cơ thể. […]