YogaVB-Re8.15 _ Bài luyện 8-15 _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB-Re8.15 _ YogaVB Review 8.15 _ Basic Yoga Poses YogaVB-Re8.15 là bài thực hành chuyển qua ôn tập tất cả các phần “Thực thi” của các video từ YogaVB8 sang YogaVB15 : YogaVB8 _ VIRASANA _ Tư thế Anh hùng YogaVB9 _ SUPTAVIRASANA _ Tư thế Anh hùng nằm. YogaVB10 _ MATSYÂSANA _ Tư thế Con […]

YogaVB15 _ Cách thực hiện tư thế “Đầu – Đầu gối” _ JANU SIRSASANA _ Mức 3 _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB15 _ How to do JANU SIRSASANA _ Head to Knee Pose _ LEVEL3 _ Basic Yoga Poses Để có thể thực hành tốt Mức 3, đương nhiên là bạn phải thực hành tốt Mức 1 và 2. Thậm chí, ngay cả đối với những người đã thực hành tốt Mức 3 vẫn cần phải […]

YogaVB14 _ Cách thực hiện tư thế “Đầu – Đầu gối” _ JANU SIRSASANA _ Mức 2 _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB14 _ How to do JANU SIRSASANA _ Head to Knee Pose _ LEVEL2 _ Basic Yoga Poses Để thực hiện tốt mức 2 của tư thế « Đầu – Đầu gối » (tư thế đầu sát gối), bạn cần phải thực hành tốt mức 1. Bạn cũng chú ý tránh tập sai nếu vội vàng tìm […]

YogaVB13 _ Cách thực hiện tư thế “Đầu – đầu gối” _ JANU SIRSASANA _ MỨC 1 _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB13 _ How to do JANU SIRSASANA _ Head to Knee Pose _ LEVEL 1 _ Basic Yoga Poses Đây là một tư thế cơ bản của Yoga có tên gọi « Đầu-đầu gối » vì người tập phải cúi mình về phía trước dọc theo một chân duỗi thẳng trong khi chân kia co. Thực hành […]