Khác nhau giữa tư thế chó ngửa mặt với tư thế rắn hổ mang – Yoga cơ bản

YogaVB-Re 19.20 _ Difference Between Upward Facing Dog and Cobra pose _ Basic Yoga Sự khác biệt giữa tư thế chó ngửa mặt và tư thế rắn hổ mang là gì? Sẽ là khó trả lời nếu bạn tập chưa đúng. Ngược lại sẽ rất dễ thấy được sự khác nhau giữa hai tư thế […]