YogaVB 19 _ Cách thực hiện tư thế chó ngửa mặt _ Yoga cơ bản

YogaVB 19 _ How to do Upward Facing Dog _ URDHVA MUKHA SVANASANA _ Basic Yoga Tư thế chó ngửa mặt _ Urdhva Mukha Svanasana có thể mang lại cho người tập rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như : tăng cường cột sống, cánh tay và cổ tay; kéo dài ngực và bụng; cải […]

YogaVB17 _ Cách thực hiện tư thế Cây cầu _ SETU BANDHASANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB17 _ How to do SETU BANDHASANA _ Bridge Pose _ Basic Yoga Poses Tên gọi của tư thế này có thể gây ra một chút khó khăn cho một số người, bởi có người gọi là “Cây cầu”, cũng có người thì gọi là “Nửa cây cầu”. Tuy nhiên, cho dù tên gọi của […]