YogaVB 21 _ Cách thực hiện tư thế châu chấu _ Yoga cơ bản

YogaVB 21 _ How to do Locust Pose _ SALABHASANA _ Basic Yoga Tư thế châu chấu có nhiều lợi ích tương tự như tư thế rắn hổ mang, tuy nhiên nó tập trung nhiều vào việc tăng cường sức mạnh của cơ thể kể từ thắt lưng trở xuống. Đồng thời, vì tham gia […]