ĐỌC SÁCH

Rất mong bạn, nếu thấy sách nào hay về bất kì lĩnh vực nào của cuộc sống mà thấy thú vị và bổ ích (không giới hạn chủ đề), xin hãy giới thiệu với mọi người bằng cách viết vào phần comment, chúng tôi sẽ biên tập lại cho phù hợp rồi cập nhật vào trong này để mọi người cùng biết.

CẢM ƠN SỰ YÊU MẾN VÀ TRỢ GIÚP CỦA BẠN !

No1 : Yoga Sequencing: Designing Transformative Yoga Classes Paperback – Sep 18 2012

by Mark Stephens (Author)

 • Paperback: 528 pages
 • Publisher: North Atlantic Books; 1 edition (Sept. 18 2012)
 • Language: English

Amazon.ca : Click tại đây

No2 : 2,100 Asanas: The Complete Yoga Poses Hardcover – Nov 10 2015

by Daniel Lacerda (Author)

 • Hardcover: 736 pages
 • Publisher: Black Dog & Leventhal (Nov. 10 2015)
 • Language: English

Amazon.ca : Click tại đây

No3 : Yoga Anatomy-2nd Edition Paperback – Oct 28 2011

by Leslie Kaminoff (Author), Amy Matthews (Author)

 • Paperback: 288 pages
 • Publisher: Human Kinetics; 2 edition (Oct. 28 2011)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No4 : Yoga: The Top 100 Best Yoga Poses: Relieve Stress, Increase Flexibility, and Gain Strength Paperback – May 23 2017

by Susan Hollister (Author)

 • Paperback: 216 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (May 23 2017)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No5 : Light on Yoga: The Definitive Guide to Yoga Practice Paperback – May 28 2001

by B. K. S. Iyengar (Author)

 • Paperback: 400 pages
 • Publisher: HarperCollins Canada; Thorsons Classics edition edition (Jan. 29 2015)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No6 : The Yoga Bible, The Definitive Guide to Yoga Paperback – May 29 2003

by Christina Brown (Author)

 • Paperback: 400 pages
 • Publisher: Walking Stick Press (May 29 2003)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No7 : The Key Muscles of Yoga: Scientific Keys, Volume I Paperback – Nov 1 2009

by Ray Long (Author)

 • Paperback: 244 pages
 • Publisher: Greenleaf Books; 3 edition (Nov. 1 2009)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No8 : The Key Poses of Yoga: Scientific Keys, Volume II Paperback – Nov 1 2009

by Ray Long (Author)

 • Paperback: 224 pages
 • Publisher: Greenleaf Books (Nov. 1 2009)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *