Bản giao hưởng số 9, kết thúc _ 9th Symphony Finale (by Beethoven)

9th Symphony Finale (by Beethoven) For Relax with us ! Music : 9th Symphony Finale (by Beethoven) Beethoven _ Youtube Audio Library Video’s from : Pixabay Thanks for watching ! TÌM HIỂU : Bản Giao hưởng số 9, một kiệt tác của nhân loại, một hiện tượng âm nhạc từ thuở đó đến tận bây […]

Xô-nát ánh trăng _ Moonlight Sonata (by Beethoven)

Moonlight Sonata (by Beethoven) For Relax and entrainement ! Music : Moonlight Sonata (by Beethoven) Beethoven _ Youtube Audio Library Video’s from : Pixabay Thanks for watching ! vikudo.com

Chặng đường từ ruộng nho đến các chai rượu vang

… từ việc chuẩn bị đất cho đến đóng chai rượu, mỗi giai đoạn sản xuất đều góp phần làm nên chất lượng cho rượu vang. Để có được rượu vang ngon, ngoài giống nho còn cần có các điều kiện khí hậu và đất đai thích hợp cùng với bí quyết thiết yếu của nhà sản xuất rượu vang. Bởi vì, sau khi đã trải qua các công đoạn sản xuất và thu hoạch quả nho, cần phải tiếp tục các công đoạn xử lý và nâng cao phẩm chất của rượu, chẳng hạn việc bảo quản rượu trong thùng, tích chứa trong hầm, đóng vào các chai v.v… như thế nào.

“Anh cứ đi đi !”

Anh cứ đi đi ! Rondel de l’adieu. Recueil : Seul, roman en vers (1890) Partir, c’est mourir un peu, C’est mourir à ce qu’on aime :  C’est mourir à ce qu’on aime : On laisse un peu de soi-même En toute heure et dans tout lieu. C’est toujours le deuil d’un vœu, Le […]