GUSHINE New XCMRD Laptop Battery for DELL

ONLINE SHOPPING – MAGASINAGE EN LIGNE Thinh thoảng thấy cái gì hay thì mình cũng đưa lên đây chia sẻ với bạn, để VUI và CÓ ÍCH. Đồng thời, nếu bạn thấy có đồ dùng gì tốt, rẻ thì cũng cứ đưa lên đây trong mục bình luận nhé ! Cảm ơn sự góp vui […]

Bản giao hưởng số 9, kết thúc _ 9th Symphony Finale (by Beethoven)

9th Symphony Finale (by Beethoven) For Relax with us ! Music : 9th Symphony Finale (by Beethoven) Beethoven _ Youtube Audio Library Video’s from : Pixabay Thanks for watching ! TÌM HIỂU : Bản Giao hưởng số 9, một kiệt tác của nhân loại, một hiện tượng âm nhạc từ thuở đó đến tận bây […]

Xô-nát ánh trăng _ Moonlight Sonata (by Beethoven)

Moonlight Sonata (by Beethoven) For Relax and entrainement ! Music : Moonlight Sonata (by Beethoven) Beethoven _ Youtube Audio Library Video’s from : Pixabay Thanks for watching ! vikudo.com